2016. szeptember 29., csütörtök

Prófétai Áhítat, 2016. szeptember 29.

Prófétai Áhítat
Faith Tabernacle of Kremmling, ft111.com
2016. szeptember 29.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Olyan vagy, mint egy versenyló, aki arra vár, hogy megnyíljon a kapu. Úgy gondolod, már készen állsz, hogy fuss, de ez csak akkor lesz helyes, amikor meglátod a megnyílást. Ne legyél türelmetlen! Legyél lecsendesedve a lényed mélyén. Nyugodj meg arra a hitre alapozva, hogy az Én rád vonatkozó célkitűzéseim igazak és megalapozottak. Viszont nem szabad Előttem elindulnod. Várj az útmutatásomra, és amikor Én kivezetlek, addigra már ki fog alakulni benned az erős szív, mondja az Úr. Zsoltárok 112:7 Semmi rossz hírtől nem fél; szíve erős, az Úrban bizakodó.

2016. szeptember 28., szerda

Ilyen volt a nyári szünet utáni első Felház. Beszámoló

2016. szeptember 23-án ismét megrendezték a Felházat, a budapesti Tüske csarnokban.

Én is ott jártam a barátaimmal, és el tudom mondani, hogy jobb volt, mint amire számítottam. Az immár egy éves Felház fiatalos légköre nekem nagyon nagy szám volt, és egy olyan erőteljes, mély megújulást éltem át az Úrral, amire már régóta vágytam. Mindez egyszerűen Isten imádata közben történt, de valahogy az volt a különleges, hogy pont akkor, amikor nem volt semmi különös dicsőítés, imádkozás, beszéd, csak szépen finoman elkezdték Istent imádni a dicsőítők is a színpadról, halk dallamokkal, és ebbe olyan könnyű volt mindenkinek bekapcsolódni, mert Isten Szelleme nagyon erőteljesen érezhető volt.

Nagy tisztelettel tekintek mindhárom fő szervezőre: Ember Illés, Prekopa Donát és Orbán Gáspár valami fantasztikus dologba vágták a fejszéjüket azzal, hogy ilyen módon szolgálnak főleg a fiatalok felé - és persze mindazok felé, akik örömmel vesznek részt ilyen fiatalos légkörű rendezvényeken.

Gáspár az evangéliumot hirdette az alkalmon, amire nagyon sokan válaszoltak azzal, hogy előre mentek megtérni, imádkozni. Donát és Illés is állandóan ott voltak a "fronton", mindhárman figyelték és vezették a rendezvényt, miközben folyamatosan figyeltek az Úrra is (ott voltak közvetlenül előttem, többször is láttam, ahogy elcsendesedve imádkoznak, aztán egy röpke megbeszélést tartanak), imádkoztak az emberekért, valamint megosztották azokat a gondolatokat, amiket az Úr Szelleme felhozott bennük. Volt olyan, hogy egészen konkrét betegség típusra mutatott rá az Úr, ez el is hangzott a mikrofonba, és végül kijött valaki imát, segítséget kérni, akinek pont erre volt szüksége. Jó volt látni a szellemi ajándékok működését.

Azt láttam, hogy ez a sok ember körülöttem nagyon igényli ezt, amit a rendezvényen tapasztalhat, a fiatalos szabadságot, ami mégis egy jó értelemben vett istenfélelemmel, Isten felé vonzódással nyilvánul meg, és nagyon jó volt látni, hallani azokat a kötetlen, vidám beszélgetéseket (sőt, részt venni ezekben), amiket ez a felszabadult, Szellemben átitatott légkör hozott elő.

Nem tudom kihagyni, hogy a táncról is beszéljek. Én is táncoltam, szinte túlzottan lefárasztottam magam (45 évesen úgy ugrálni egy csomó ideig, mint a huszonévesek, már eléggé másképp fejti ki a hatását az ember szervezetére - de ennek ellenére nagyon megérte!), és persze mások is, ki-ki a maga módján, visszafogottabban, vagy lazábban. Nagy élmény volt látni, hogy a megtérő imádkozás után volt, aki valahogy úgy táncolt, ahogy egy diszkóban szoktak, de mindezt azzal a gyermeki örömmel, amit a friss Istenélmény váltott ki benne. Teljesen mindegy, milyen stílusban táncol az ember, ha Istennek örül! Voltak dicsőítő zászlók és zászlózók, a segítő csapat tagjai között is, meg olyanok is, akik csak úgy bekapcsolódtak ebbe. Amikor a Szent Szellem szabadságában csinálják ezt, az nekem mindig egy plusz áldás Istentől, ahogy Istent dicsérem és közben látom, ahogy a menny szépsége, öröme, ékessége meg-megjelenik ilyenkor, a zászlózás közben.

Szuper volt a dicséret csapat is - az énekeseket egy zongora, egy akusztikus gitár és egy cajon kísérte. Döbbenetesen jó volt ez az egyszerűség! Mintha a Szent Szellem kenetének még nagyobb terep jutna ilyenkor. De persze nem lehet skatulyába zárni a Szent Szellemet, hogy milyen stílusnál, hangszerek mellett tud a legjobban munkálkodni. Ebben ezt az áldást tapasztaltam meg most. Nagyon örültem, hogy a hatalmas kivetítőn ott voltak a dalszövegek, ugyanis több dalt nem ismertem, de így könnyű volt bekapcsolódni mindig - ha nem is tudtam hogyan kell énekelni a dalt, követtem és legalább mondtam a szöveget, hogy szellemben együtt sodródhassak. De persze ott voltak az általam is ismert dalok, és szerintem nagyon jól voltak összeválogatva, mindig kiszolgálva a Szent Szellem aktuális hullámát, munkáját.

A rendezvény anyagi háttere nagyon egyszerűen és röviden volt megemlítve, örülök, hogy nem tabutémaként van kezelve, és egy szabad, természetes légkörben volt lehetőség hozzájárulni a költségekhez annak, aki úgy gondolta.

Külön jó, hogy nyitva volt a büfé, enélkül nem nagyon bírtam volna az ugrálást meg úgy általában az egész estét! A földön ülős, szőnyeges, párnás megoldás fantasztikusan közvetlenné tette az egészet, ezt is nagyon értékelni tudom. (Persze a lelátókon is lehetett ülni, szokványos ülőhelyeken.)

Szóval összességében egy színes, tartalmas alkalom volt, és tudom, hogy máskor is ez a jellemző, korábbi tapasztalatból és mások beszámolójából is. Tudom, hogy sokan írtak már többféle jellemzést, beszámolót a Felházról, a szervezőkről, és ezek a leírások valamilyen módon építő kritikát is megfogalmaznak időnként. Én örülök, hogy nem ezzel a céllal voltam ott, hogy egy komplett véleményt írhassak, ehelyett csak azt tudom leírni, amit Istentől kaptam, és amiket áldásként tapasztaltam, láttam. Biztosan vannak minden munkában olyan elemek, amikre a résztvevők öt-tíz év múlva azt mondják majd, hogy ezt meg azt már nem így csinálnánk, mert mindig tanul az ember, de éppen ezért nem is tartom szükségesnek, hogy ezeket keresgéljem, vagy elemezgessem. Hálás vagyok Istennek és nagyra becsülöm a szervezőket, a munkatársaikat, a dicsőítőket és mindenkit, aki ott volt és valamilyen módon részt vett és részt vesz ebben a különleges munkában.

A szervezők azt ígérték a facebookon, hogy hamarosan tudni lehet majd a következő alkalom helyszínéről is. Emellett közzétettek egy emailcímet (felhazlevel@gmail.com), ahová a Felház alkalmán szerzett bizonyságokat, tapasztalatokat lehet elküldeni. Szerintem sok mindenkinek van mit írnia...

Egyszerűen az a meggyőződésem, hogy a Felház szolgálata nagyon jót tesz Magyarországnak, és hosszú távon is látni és hallani fogjuk a visszhangját és a maradandó gyümölcseit annak, amit az Úr ezek által a fiatalok által végez. Örülök, hogy ilyen szinten is láthatom annak a megvalósulását, amiért én is sokat imádkoztam, imádkozom (mint ahogy rengetegen keresztény) sok-sok éve ezért az országért, az ébredésért. Arra biztatok mindenkit, hogy folytassuk tovább az imát és támogassuk ezt a kezdeményezést, Istennek hálás szívvel.

Országh György
Prófétai Napló, szerkesztő

Prófétai Áhítat, 2016. szeptember 28.

Prófétai Áhítat
Faith Tabernacle of Kremmling, ft111.com
2016. szeptember 28.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

A mostani időben, amikor nehéz helyzetek állítanak kihívás elé, ki kell tartanod, hogy áttörj a győzelembe. Vannak tanulságok, amiket le kell vonnod, amelyek hasznosak lesznek számodra az előtted álló napokban, ha kellő időt fordítasz annak az őszinte kiértékelésére, hogy hol mutatkoztak meg a hiányosságaid. Át kell ugranod ezt a gátat, mert csak ezután tudsz teljesen készen állni arra, hogy magadévá tedd mindazt, amit neked készítettem. Állj erősen és határozottan a nyomorúságokkal szembenézve, és bízz Bennem, hogy elvezetlek a rendeltetésedbe, mondja az Úr.  1 Korinthus 16:13 Maradjatok éberek, és szilárdan álljatok meg a hitben! Viselkedjetek úgy, mint bátor férfiakhoz illik, legyetek erősek!

2016. szeptember 27., kedd

"KELJ FEL ÉS ÚJRA VÉDD A FALAIDAT!!! ..."

"KELJ FEL ÉS ÚJRA VÉDD A FALAIDAT!!! AHOGY SZABADULÁST HARSOGOK FÖLÖTTED, EGYIK ÁLDÁS A MÁSIK UTÁN FOG RÁD ZÁPOROZNI"

Lana Vawser

"Nyújtsd le kezed, és ments ki a bajból! Húzz ki ellenségeim tengeréből, szabadíts meg az idegenek seregétől, Istenem, új éneket éneklek neked! Tízhúrú hárfával dicsérlek téged! A királyok kezedből kapják a győzelmet, te szabadítod meg szolgádat, Dávidot is a gonoszok kardjától!" (Zsoltárok 144:7,9,10 EFO)

"Fiaink erősek legyenek, mint az ifjan nagyra nőtt facsemeték, leányaink, mint a palota gyönyörű faragott oszlopai! Raktáraink legyenek színültig gabonával, juhaink szaporodjanak a legelőkön ezerszám! Harcosaink fegyvere legyen erős, ellenség ne törhessen városainkba, senki ne vonuljon hadba, és kiáltás ne legyen utcáinkon! Bizony, áldott az a nép, amelynek ilyen jól megy a sora! Milyen boldog az a nemzet, amelynek Istene az Örökkévaló!" (Zsoltárok 144:12-15 EFO)

Ezt hallottam a szellememben, újra és újra: "Kelj fel és újra védd a falaidat, ahogy szabadulást harsogok fölötted, egyik áldás a másik után fog rád záporozni."

Ahogy az Úr előtt tűnődtem ezen a kijelentésen, azt láttam, hogy sokan "rejtőzködnek" a falaik mögött. Eljutottak arra a pontra, amikor már nem őrzik és védik a falaikat imával és deklarációkkal, hanem csak azon vannak, hogy "elfussanak és fedezéket találjanak". Törmelékeket láttam repülni mindenfelé a falakból, amelyeket az ellenség ostromolt és rést ütött rajta. Sokan a kezükkel takarták be a fejüket, hogy a mindenfelé repkedő kövektől védjék magukat, és üvöltötték, hogy "JÉZUS!!! Szabadíts meg!"

Majd hallottam, ahogy az Úr a népét szólítja, MINDENKIT NÉV SZERINT. A nevükön szólította őket és visszahívta őket a falra, de ahhoz, hogy ez megtörténhessen, az embereknek "fel kellett állniuk" az ostrom közepette, hogy visszamenjenek a falaikra. Egy olyan félelem ragadta meg őket, hogy "ha felállok és kijövök a búvóhelyről, akkor engem lemészárolnak." De számukra a legbiztonságosabb hely nem a kezük alá rejtőzve volt megtalálható, és nem is az ellenségtől való minél messzebb futásban, hanem pontosan abban, hogy kiállnak, ahogy Dávid is kiállt Góliát elé. A legbiztonságosabb hely ott volt, ahová az Úr hívta őket, hogy álljanak ki, és még ha nem is volt semmi értelme annak, hogy az Úr azt kéri tőlük, hogy álljanak fel, miközben folyamatosan lőnek rájuk, és kemény ostrom alatt voltak, MÉGIS ez volt a szabadulás helye.

Nagy küzdelem folyt ezeknek az embereknek a szívében és lelkében, mivel a félelem szorította őket. De azok, akik úgy döntöttek, hogy felállnak és bíznak az Úrban és az Ő stratégiájában, Isten NAGY SZABADÍTÁSÁT élték át. Ahogy FELÁLLTAK, miközben mindenfelé törmelékek és hatalmas kövek repkedtek, egy rettenetes ostrom folyt, FELHARSOGOTT AZ Ő HANGJA!!!! Ahogy felharsogott az Ő oroszlánüvöltése, megláttam egy ÓRIÁSI Dicsőség-buborékot, ami körülvette ezeket az embereket. A kövek minden irányból jöttek, és LEPATTANTAK az őket körülvevő Dicsőségének a BUBORÉKJÁRÓL. Miközben a hangja harsogott, ezt hallottam az Ő OROSZLÁNÜVÖLTÉSÉBEN: "GYERTEK ELŐRE ÉS VISSZA A FALAKRA".

Ahogy elkezdtek újra elindulni a fal irányába, minden egyes lépéssel erősödtek és gyógyultak, helyreálltak és szabadultak. Mire odaértek a falakhoz, addigra már újra annyira erősek voltak a szívükben és a lelkükben, egy mélységes felfrissüléssel, hogy elkezdték VÉDENI a falaikat, mert közben annyira ráébredtek arra a hatalmukra, ami Jézusban az övék, mint még soha azelőtt.

Ahogy Ő harsogott, ők pedig újra a falakat védték a Szentírásnak és az életükre vonatkozó prófétai kijelentéseknek az ígéreteivel és az imádkozással, elkezdett ESNI! ÁLDÁSESŐ hullott!!!! Egy fantasztikus ÁLDÁS TÚLÁRADÁS és NÖVEKEDÉS jött az életük minden területére. ELŐMENETEL jött az életük MINDEN TERÜLETÉRE. A családok, az otthonok, az anyagiak, az egészség, a tisztánlátás, SEMMI sem maradt érintetlenül, ahová ne jutott volna be a feltámadásban rejlő élet és az Istentől jövő előmenetel.

Ahol mély elkeseredettség és gyász volt, ott az Úr BOLDOGSÁGOT árasztott ki!!!!! ÖRÖMÖT!!!!! ÖRÖM a falakon!!!! Többé már nem a falaik előtt álldogálva vagy rejtőzködve ZOKOGTAK az ellenség FOSZTOGATÁSAI miatt, amivel a falaikat rombolta, hanem NEVETTEK és ÖRVENDEZTEK az ÁLDÁS, HELYREÁLLÍTÁS, NÖVEKEDÉS és ELŐMENETEL és a falaik BIZTONSÁGA miatt.

Mindannyian együtt álltak és elkezdték énekelni: "A mi ellenségeink nem fognak behatolni a földünkre, és nem lesz rés a falainkon" (Zsoltárok 144:14 - az angol Passion Translation alapján)

Az ellenség hét irányba kezdett menekülni!!!!! Visszavonult!

"Vereséggel sújtja az ÚR ellenségeidet, ha rád támadnak: egy úton vonulnak föl ellened, de hét úton menekülnek előled." ~ 5 Mózes 28:7 (hét úton menekülnek előled; teljesen megsemmisülve egyik az egyik irányba, a másik másik irányba menekül, sőt bármilyen irányba, amerre csak menekülni tudnak. A kifejezés TELJES GYŐZELMET jelent és egy KOMPLETT MEGSEMMISÍTŐ VERESÉGET, valamint az ellenség szétszóródását. ~ Gill's Bibliakommentár)

Ahogy Ő HARSOGOTT, ezt hallottam: "SOHA TÖBBÉ! SOHA TÖBBÉ! SOHA TÖBBÉ!" Ez az ostrom LE LETT ÁLLÍTVA, az ellenség LE LETT GYŐZVE, most pedig ÉLVEZZÉTEK az ARATÁS TÚLÁRADÓ GYÜMÖLCSÉT!!!! A halál, a késleltetés és Isten ígéreteinek az elvetélése többé nem leszenk a ti földeteken, miközben ti folyamatosan FELEMELKEDTEK és MEGVÉDITEK a falaitokat, VELE együtt kiállva, miközben Ő HARSOGJA ezt a szabadulást fölöttetek! Ahol folyamatosan jött a halál szelleme és a rókák, és pusztítottak, ott a ti földetek betelik ÉLETTEL és BŐVELKEDŐ ÉLETTEL (János 10:10)

Ez egy kulcsfontosságú pillanat! NEM SZÁMÍT, mit látnak a szemeitek, folytassátok az előrehaladást az Ő hangjának és vezetésének való ENGEDELMESSÉGBEN!

- - - - -
Fordítás: Országh György

Prófétai Áhítat, 2016. szeptember 27.

Prófétai Áhítat
Faith Tabernacle of Kremmling, ft111.com
2016. szeptember 27.

APRÓ JELEK EGY LÁGY SZÉLBEN, MARSHA BURNS:

Szeretteim, azt akarom, hogy ne feledjétek: a kárhoztatás a test cselekedete, a Szellemtől jövő meggyőzésre adott reakció. A kárhoztatás szellemileg megbénít és megakadályozza, hogy megkapd a bölcsességet és az útmutatást. Ahhoz, hogy elkerüld ezt a csapdát, a Szellemben kell járnod, meg kell kapnod a meggyőzést, el kell fogadnod az intést és változtatnod kell, mondja az Úr. Kelj fel a bűntudat és szégyen helyéről és hagyd a hátad mögött a múltat. Róma 8:1 Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, kik nem test szerint járnak, hanem Szellem szerint.